Açık Hava Reklamcılığı

Açık Hava Reklamcılığı  Günümüzde ilgisiz tüketicilere klasik reklamlarla yaklaşmak gittikçe zorlaştığından birçok pazarlamacı, insanların dikkatini çekebilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Gerilla tipi pazarlama taktikleri, karşılaşmayı hiç beklemediğimiz yerlere reklam mesajları koyarak tüketiciyi şaşırtmayı amaçlarlar. Bunu yaparken kullanılan en yaygın yollar; hemen göze çarpan outdoor ( Açıkhava ) reklamlarıdır.

Dış reklamlar trafiğin yoğun olduğu insanların çok sık geçtiği cadde-sokak ve kullandıkları istasyon, durak ve iskelelere konan afiş, pano, billboard, döviz-pankart vb. şekillerde hazırlanan reklam mesajlarıdır.
Bu tür reklamlar, kapalı mekanlar dışında kullanılan sabit ya da hareketli reklam medyalarıdır. Açıkhava medyaları daha çok sık satın alınan ürün reklamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Afişler, poster, pankartlar, balon, flyer, duvar dövizler, trafik araçlarına konulan tabelalar, duraklara, limanlara ve garlara konulan panolar, elektronik tabelalar ve billboardlar gibi birçok reklam aracını içine alan açık hava reklam araçları, sabit veya hareketli durumda bulunabilirler. Buna göre;

1. sabit olanlar: arasında afiş-panolar, üç boyutlu afiş-panolar, duvar afişleri, duraklar, duvar resimleri, çatı panoları, elektronik panolar gerçek boyutlu karton adamlar, bez afişler, yer uygulamaları, cephe giydirmeleri, büyük duvar
projeksiyonları akla gelir.

2. hareketli olanlar: içinde balonlar, uçak arkasına bağlanan ve mesaj içeren uçan bayraklar (flyer), motorlu araç giydirme, stadyum panoları, taksi üstü ürün maskotları, ürün tanıtım kartonları giyen sandviç adamlar ve maskot adamlar sayılabilir. Ancak son zamanlarda teknolojik olanakların kullanımıyla açık hava reklamcılığında yeni kullanım alanları ve dikkat çekici araçlar kullanılmaya başlanmıştır.

Sabit bir mekânda hareketli olan reklam araçları bunlara örnektir.

“Genel olarak Açıkhava reklamları büyük boyutlu olduklarından uzaktan da görülebilme olanağı sağlar. Sık sık yenilenebilmesi nedeniyle esnek bir reklam aracıdır ve reklam başına maliyeti düşüktür.’’.Ancak ulusal düzeyde kullanımı pahalı olduğundan Açıkhava reklamları güçlü markalar dışında çoğu kez yerel bazda kullanılan bir ortam özelliği taşır. Reklamın karakteri gereği açık, anlaşılır ve kalıcı mesajlar kullanılır ve bu nedenle ayrıntılı bilgi vermek mümkün olmaz. Açıkhavada yapılan reklamların bir dezavantajı iklim koşullarından etkilenebilir olması iken, bir diğerinin de afişlerin tahripkar davranışlar nedeniyle yırtılması ve zarar görmesi olduğu belirtilmektedir.

Açıkhava reklamlarının kullanım nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
Kaçınılmazlık: “Herkes evinden çıktığında dış reklamlarla karşı karşıya gelir. Bunlar diğer reklam medyalarına benzemezler. Bunlarda sayfa çevirme, duyma, açma – kapama gibi olaylar yoktur. Bu anlamda diğer medyalara göre özgürdürler.’’

Müşteri yakınlığı: Müşteriler dışarıda başka bir şey yaparken onları kolayca görürler. Açıkhava reklamlarının yapımında dijital teknolojinin kullanılması, üç boyutluluk izlenimi verilmesi, renk kullanımı onları çarpıcı ve angaje edici araç şekline getirmiştir.

Farklılık: Süpermarketler ve dükkanlar için posta kartları, plazma ekranlar, otobüsler, taksiler, dolmuşlar, tren istasyonları ve yol kenarlarındaki billboardlar reklam fırsatları sunarlar. Büyük binaların üzerindeki pankartlar da hemen göze çarpar. Bütün bu özellikler reklam için farklı reklam fırsatları taşır.

• Açıkhava reklamları, reklam vermek için ucuz bir yoldur. Özellikle de yalnızca bir veya iki pano almak isteyen reklam verenler için önemli bir yerleşim bölgesi yakınındaki, bölgelerarası yol üzerindeki boyalı bir pano çok yüksek paralara mal olurken, şehir içerisinde işlek bir cadde üzerine kurulan mini bir pano, genelde diğer medya ile rekabet edebilecek seviyededir.
• Genelde Açıkhava reklam panoları, her zaman yoğun trafiği olan bölgelere yakın yerlere yerleştirildiğinden, insanların reklamı görme şansı daha yüksektir. Çok az insan reklam panolarına bilinçli olarak dikkat ediyorsa bile, bilinçsiz olarak da onların farkındadırlar.
• “Piyasaya yeni bir ürün çıkacağında veya ürünle ilgili bir yeniliğin duyurulmasında etkin bir reklam aracıdır.’’