Billboard Reklam Nedir

Billboard Reklam;Amerika Birleşik Devletlerinde II. Dünya Savaşı sonrası başlayarak 1980’lere uzanan dönemde gelişen ev dışı veya açık hava reklamcılığı, bilinen en eski kitle iletişim aracıdır. 
 
Dışarıda resimli yazılı veya sesli teşhir imkanı sunan çok çeşitli reklam biçimlerini içeren ev dışı reklamcılığın en yaygın kullanılan şekli billboardlardır. Sürekli gelişen teknoloji de bu alanda reklamcılara sınırsız seçenek sunmaktadır. 
 
Billboard reklam'lar hem ülke çapında hem de ayrı pazar bazında tüketiciye ulaşma imkânı sunmaktadır. Billboardlar gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel reklâm araçları kadar kullanışlı ve yararlı olacak şekilde yaygınlaşmış, ancak bu trimedya araçlarının aksine önemli bir açıdan farklılaşarak evrimleşmiştir: mesaj kitleye götürülmemekte, kitle mesaja gitmekte, billboardlar tüketicilere mesajı evlerine, işlerine veya alışverişe giderken ulaştırmaktadır. Kişinin mesajı aldığı andaki, psikolojik durumu ve algı yönü düşünüldüğünde, billboardların etkili bir araç olduğu ortaya çıkacaktır. Örneğin, tüm gün bilgisayarla ilgili meselelerle uğraşan bir şirket yöneticisinin işe giderken dikkatini Dell, Hewlett Packart veya Epson markalarının verdiği mesajlar çekecektir.  
 
Billboardların bir diğer farkı da hareket halindeki pazarı hedeflemesi nedeniyle özel bir sunum tekniği gerektirmesidir. Mesaj sınırlı sayıda kelimeden oluşmak durumunda olduğundan ürün veya hizmete ilişkin detaylı tarif ve anlatımlara yer verilememektedir. Dolayısıyla, billboardlar hatırlatma amacına en iyi, tüketicinin zihninde, isteğin karşılanması gerektiği anda anımsanabilir bir marka kaydı yaratmasıyla hizmet etmektedir. 
 
Reklâmların toplam etkisinin ölçülmesindeki güçlükler nedeniyle araştırmacılar billboardların kullanımını incelerken, billboardların hatırlama etkisi üzerinde yoğunlaşmışlardır  Tanıma ve hatırlamanın, tüketicinin kendisine verilen bir bilgiyi daha önce görüp görmediğini söyleyebildiği zaman gerçekleştiği kabul edilmektedir. Tanıma ve hatırlama, tüketici davranışlarına ilişkin, özellikle ‘Düşünme, Hissetme, Yapma Modeli’ olarak tanımlanan etki modeliyle bağlantılı çalışmalarda önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Model, farkında olmama, farkındalık, beğenme, tercih, ikna ve satın alma olmak üzere yedi aşamadan oluşmaktadır. Tüketiciler farkında olmadıkları ürünleri satın almayacakları için, hatırlama ve tanıma faktörlerinin farkındalığın ölçülmesinde kullanılması önem taşımaktadır.

dijital baskı iş ilanları
tekstil dijital baskı