Bina Çatı Reklam TotemTabelası

Bina Çatı Reklam TotemTabelası

Bina Çatı Tabela

Genellikle binaların çatılarının üzerine konulan, devasa boyutlu, konulduğu bölgede hemen hemen her yerden görülebilen reklam üniteleridir.Bu tür reklamların kurulumu zor olduğu için uzun süreli bulundukları yerde kalırlar. Çatılara yerleştirilen superboardlar için reklamveren bina sakinlerine belirli bir miktar kira ödemektedir. Bazen de bina reklamverene ait olabilir. Bu durumda yerleştirilen superboard aynı zamanda tabela işlevi de görmektedir.

Reklam, büyük kitlelere ulaşmayı sağlayacak basit mesajları iletmenin ve bu yolla markaya statü kazandırmanın, belli bir maliyete karşın faydası en fazla olan yoludur.
Reklam, hedef tüketicileri reklamı yapılan mal veya hizmet hakkında bilgilendirerek onların tutum ve davranışlarını istenilen yönde ise güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ve davranış oluşturmayı hedefler .
Reklam, “tüketicileri bir mal veya markanın varlığı konusunda uyarmak ve mala veya markaya, hizmet veya kuruluşa doğru eğilim yaratmak amacıyla göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması, bu mesajların yayılmasıdır.”Altunbaş’ a göre Reklam, tüketicileri bir mal veya markanın varlığı hakkında uyarmak ve mala, markaya, hizmete ya da işletmeye müşteri kazandırmak amacıyla göze ve kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarla yayınlanmasıdır.
Bir mal/hizmetin satışa sunulacağı pazarın ve söz konusu mal/hizmetin alıcısı durumunda olan hedef kitlelerin özelliklerinin araştırılması, reklam kampanyası kapsamındaki ana kalemler olan, reklam amaçlarının, yaratıcı strateji bünyesinde mesaj türlerinin ve reklam içeriğinin saptanması, reklamın ne zaman ve hangi iletişim araçlarında yayınlanacağının belirlenmesi, reklam bütçesinin tespiti gibi faaliyetlerin bütünüdür.

İşletmeler açısından, üretilen mal ya da hizmetin duyurulması, satışın artırılması söz konusu iken tüketicinin reklama bakışı, daha doğrusu tüketici açısından reklam ise;  Birçok mal ve hizmetin yer aldığı pazarda, tüketicinin kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün arasından kendi ihtiyacına, yararına en uygun ve akılcı bir seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu gibi çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, hangi fiyatlarla alabileceği ve ne şekilde kullanacağı konusunda bilgiler veren,yoğun yaşam temposunda tüketiciye zaman kazandıran bir yapıdadır. Özetle yukarıdaki bilgilerden de faydalanarak reklama ait özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

1. Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir elemandır.
2. Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır.
3. Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür.
4. Reklam, bir kitle iletişimidir.
5. Reklamı yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir.
6. Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
7. Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller, sorunlara çözümler vardır.
8. Reklam, diğer pazarlama iletişimi elemanları ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışır.

Dijital baskı merkezi olarak bina reklam baskı işleri itina ile yapıyoruz.

Tuzla Vinil Baskı
Tuzla Folyo Baskı
Tuzla Canvas Baskı
Tuzla Mesh Baskı
Tuzla Dijital Baskı
Tuzla Megalight Baskı
Tuzla Ofset Baskı
Tuzla Billboard Baskı
Tuzla One way vision Baskı
Tuzla Cİty Light Poster Baskı
Tuzla Tabela Baskı
Tuzla Poster Baskı
Tuzla Raket Baskı
Tuzla Clp Baskı
Tuzla Latex Baskı
Tuzla İç Mekan Baskı
Tuzla Büyük Ebat Baskı
Tuzla Uv Baskı
Tuzla Branda Baskı
Tuzla Amerikan Servis Baskı
Tuzla Harita Baskı

Esenyurt Tabela
Esenler Tabela