Broşür Tasarımı Aşamaları

Broşür tasarımına başlarken öncelikle ne tarz bir broşür hazırlanacağı bilinmelidir. Broşürle ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağına karar vermek önemlidir. İhtiyaçların tanımlanması, faaliyet alanları saptanması,pazar analizleri yapmak nasıl bir broşür hazırlanacağı hakkında önemli bilgiler verebilir. Hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitlenin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve yaşam biçimi ileteceğimiz mesaj için önemli etkenlerdir. Daha sonra broşürün formatı, ne tarz olacağı,
nerede kullanılacağı, dağıtımı nasıl ve nerelerde gerçekleşeceği, ne kadar süre kullanılacağına karar verilmelidir. Sayfa sayısı, kırım arsa kaç kırım olacağı ve sütunların kullanımı gibi teknik konular diğer ön hazırlık kısımlarıdır. Bütün bu hususlar halledildikten sonra taslak çalışmaları yapılarak, müşteriye iletilebilir. Hazırlanan taslak daha sonra geliştirilmelidir, provaları alınarak, gerek sayfa
yerleşimleri gerekse renk tutarlılıkları onaylanmalıdır. Bu aşamalardaki maket ve prova çalışmaları taraflar arasında güven olgusunu arttırıcı etkenlerdir.
Planlama (Planning)
Broşür tasarımına başlarken elimizde hazır olması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunları ilgili metinler, görseller ve taslak hazırlamak olarak sayabiliriz. Görseller temiz, net ve yıpranmamış olmalıdır. Grafik tasarımcı tasarıma başlarken broşür baskısı için hangi baskı sistemi kullanılacaksa ona uygun grafik çalışması yapması uygun olacaktır. Sağlıklı ve problemsiz çalışma için grafik tasarımcının elindeki her şeyin eksiksiz ve net olması kaliteli ürünlerin ortaya konabilmesi için önemlidir. Gerekli bilgilerin
sağlanması ile tasarımcı broşürde verilecek mesajı iyi bir şekilde hazırlayabilir, varsa slogan ve destekleyici görseller ile işlemi rahatlıkla tamamlayabilir. Broşürün sayfa boyutu, formatı, tirajı,varsa kırım sayısı ya da katlama sayısı da yine planlama aşamasında dikkate alınması gereken etkenlerdendir.
Hedef Kitle (Target Group)
Hedef kitle verilmek istenen mesajın, hedeflendiği kitledir.Hedef kitlen yaşam biçimi, eğilimleri, etkilendiği çevre ve hayat koşullarını etkileyen süreçlerdir. Hedef kitlenin doğru tanımlanması,zaman ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için önemlidir.
Broşüre başlarken hedef kitle merkezli stratejik çalışmalar da yapılabilir. Hedef kitle için konu belliyse, örneğin sağlıkla ilgili bir broşür hazırlanıyorsa ve hedef kitlemiz sağlık çalışanlarıysa,broşürdeki tıbbi terimler yabancı gelmez. Ancak hedef kitle bir anaokulu projesi ise ailelerin anlayabileceği dil broşürde yer almalıdır. Ayrıca broşürde amaç bilgi vermek mi yoksa ikna etmek mi öncelikle bu konuya karar verilmelidir. Amaç ikna etmekse, duygusal bir dil kullanılmalıdır. Broşürün hedef kitle için ne türlü
kullanılacağı da önemlidir. Bazı durumlarda broşürde yer alması gereken konular kadar olmaması gerekenler de önemlidir.
Mali Portre (Financial Portrait)
Broşür için kullanılacak materyal çoğunlukla kâğıt olduğu için kullanılabilecek ebatlarda belli standartlardadır. Kağıt firesinin en aza indirgenmesi maliyet açısından önemli bir unsurdur. Kâğıtlar maliyet tablosundaki en önemli etkenlerden biridir. Ebat, sayfa sayısı, kaç adet üretileceği, kâğıt cinsi ve baskı sonrası işçilik maliyetini etkileyen diğer etkenlerdir.
Kağıt Seçimi (Paper Selection)
Kâğıtlar farklı yüzey özellikleri, doku ve gramaj gibi pek çok değişken özelliklere sahiptirler. Bu nedenle tasarıma başlarken kâğıdın fiziksel özelliklerini dikkate almalıyız. Bu etkenlere göre maliyetteki değişimler broşür boyutlarında ve baskı tekniğinde farklı seçenekleri gündeme getirebilir. Yüzeyi dokulu kağıtlar trigromi baskıya uygun olmayabilir, görsellerin baskısında problemler
oluşacaktır. Trigromi baskı için yüzeyi düzgün kağıtlar seçilmesi önemlidir. Gramaj seçimindeki en önemli ayrıntı broşürün katlama biçimidir. Çok katlı, kırımlı broşürlerde yüksek gramajlı kağıt ullanmamalıyız. Kırım sayısı yüksek broşürlerde gramajı yüksek kağıt kullanılırsa kırım yerlerinde şişmeler ve sonrasında çatlamalar oluşur. Tam aksi durumda, yani düşük gramajlı kağıt kullanmak da içeriğe bağlı olarak negatif etki verebilir. Broşürlerde en çok tercih edilen kağıtlar yüzeyi kuşelenmiş mat ya da parlak kağıtlardır. Ayrıca broşürün uzun ömürlü olması gerektiği ya da daha fazla albeni istenen durumlarda baskı sonrası selefon kaplama işlemi de çok sık rastlanan
bir durumdur.

Broşür Tasarım Programları
Dijital baskı beşiktaş