Dijital Baskı

Dijital baskı genel olarak, basılması istenen işin renkli ya da renksiz doğrudan dijital baskı makinesine gönderilip, baskının gerçekleştirildiği sistemdir.Dijital baskı grafik endüstrisinde önemli değişimlere yol açmıştır ve açmaya da devam edecektir.Dijital baskı sistemleri son yıllarda baskı endüstrisinin itici gücü haline gelmiştir.Makine satış rakamları dikkate alındığında dijital baskı en büyük atılımını
2004 yılında yapmıştır.Ayrıca makine satışlarına paralel olarak kağıt endüstrisinin de gelişmesi önemlidir. Kağıt üreticileri dijital baskıya uygun kağıtlar üreterek büyümeyi hızlandırmışlardır.Dijital baskı
uygulamalarının geleneksel baskı endüstrisine adaptasyonu hızlı olmuştur ve diğer baskı sistemleri yanında yerini almıştır. Geleneksel sistemlerin aksine direkt, baskı çıkış ünitesine geçilebildiği için iş
gücü ve baskı hazırlık süreleri düşünülünce çok avantajlıdır.Dijital baskıda iş, ilk olarak dijital ortama alınır.
Burada grafik tasarım, sayfa mizanpaj vs. işlemleri yapılır. Ardından baskı makinesi RIP’ine gönderilir ve burada da gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra iş baskıya hazır hale gelmiş olur. Düşük baskı
maliyeti, performansı, kalite ve üretimde sunduğu değişkenlik sebebiyle tercih edilmektedir. Dijital baskı sistemlerinde temelde iki farklı sistem vardır. Bunlar tonerli teknolojiler ve inkjet
teknolojilerdir. Tonerli sistemler içerisinde en yaygın olanlardan birisi de elektrofotografik dijital baskıdır. Elektrofotografi yöntemi xerograph olarak ta anılmaktadır. Kuru toner kullanan sistemlerdir,
sıvı toner kullanılan tiplerine dijital ofset de denmektedir.Hızlı üretim yapılan işletmelerde çok tercih edilir, baskı hızıda yüksektir. Bu sistemin en önemli dezavantajı basabildiği kağıt boyutunun sınırlı olmasıdır. Inkjet sistemlerin de kendi içinde değişik tipleri bulunmaktadır. Bunlardan sürekli inkjet
ve termal inkjet en çok bilinenlerdendir. Reklamcılık sektörünün gözdesi olmuştur. Matbaalarda renkli prova olarak da kullanımı yaygındır. En büyük atılımını 2002 yılında ofis yazıcısından büyük
ebat baskı makinesine geçiş sırasında yapmıştır.

Dijital Baskının Tercih Sebepleri

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle, önceleri zor olarak görülen pek çok işlem kolay hale gelmiştir. Renk ayarları, resim düzenlemeleri bunlardan sadece ikisidir. Her şeyden önce dijital baskı sistemleri
ile anlık prova alma imkanı doğmuştur. Çünkü ilk baskı ile son baskı birbirinin aynısıdır. Başlıca tercih sebepleri maliyet, tutarlılık, hız, geniş ebatlar, kontrol, esneklik ve özel uygulamalardır.
Maliyet: Dijital baskı sistemlerinde film ve kalıp alma işlemleri olmadığı için özellikle düşük tirajlarda birim maliyet geleneksel sistemlere göre daha düşüktür. Böylelikle dijital baskı, hem baskı öncesi üretim aşamalarında film ve kalıp işlemlerini ve bu işler için kullanılacak gerekli araç gereçleri
yok ederek, hem de baskı ayarı için fire kağıttan ve zamandan önemli oranda tasarruf sağlanmasına sebep olur. Ayıca bütün baskı, baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarda bütün işlemler
makine tarafından yapıldığı için çalışan maliyetinden de tasarruf sağlanmaktadır. Pek çok dijital baskı makinesinde bir operatör bütün işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.
Hız: Gelişmiş dijital baskı makinelerinde saatte 15 bin civarında baskı alınabilmektedir, baskı ayar süresi ya da işten işe geçiş süresi olmadığını da düşünürsek bu sayı önemli bir rakamdır.
Tutarlılık: Bütün çalışmalar dijital ortamda bulunduğu için herhangi bir müdahale olmadığı sürece baskıya esas teşkil edecek çalışma aynı kalır. Baskı için işin kaynaktan çağrılması yeterlidir.
Geniş ebatlar: Dijital baskı sistemlerinde bobinden bobine baskıların mümkün kılınmasıyla belirli genişlikte sonsuz uzunlukta baskılar yapılabilmektedir. Tabaka baskılarında 50x70cm ebat baskılar yaygın olarak kullanılmakla birlikte 70x100cm ebatta baskı yapan makineler de çok yakında endüstride
boy göstereceklerdir.
Kontrol: Dijital baskı sistemlerinde makine baskı yaparken anlık müdahalelerde bulunabilir ve isterseniz iş üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca daha önce baskı tutarlılıktan da bahsetmiştik, dolayısıyla işin kontrolü dijital baskıdaki en kolay ve rahat işlemdir.
Esneklik: En başta film ve kalıp maliyeti olmadığı için, iş değişimlerinin de maliyeti olmaz, bu durum tasarımcıların ufkunuaçmaktadır. Örnek olarak bir turizm firması için 10 bin adet tek  bir broşür basmak yerine, 1000 adet ama 10 farklı broşür basmak daha yaratıcı, daha etkileyici olacaktır ve bu dijital baskıda
size ek bir maliyet getirmez iken geleneksel baskı sistemlerinde ciddi bir maliyet doğuracaktır. Ayrıca dijital baskıda istediğiniz adette baskı yapabilir, istediğiniz anda başka bir işe geçebilirsiniz.
Özel uygulamalar: Sahteciliğe karşı dijital yazı fontu olan “mikrotext” ve floresan yazı dijital baskı ile yapılan özel uygulamalardandır. Ayrıca son yıllarda bütün marketlerde gördüğümüz dünyaca tanınmış markaların ürünlerinin üzerindeki kişiselleştirilmiş baskılar da dijital baskının hayatımıza kattığı güzelliklerdendir.