Ofset Baskı

Ofset baskı günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılan baskı sistemidir. Baskıda, basan yerler ile basmayan yerler arasındaki fark
yükseklik değil, yüzey özellikleri farklılığıdır.Ofset baskı sisteminde basılması istenen görüntü direk kalıptan baskı
altı malzemesine değil, önce blanket silindirine daha sonra baskı altı malzemesine aktarılır. Baskıda basan yerler ile basmayan yerler arasındaki yüzey özellikleri farklılığını sağlamanın en temel yolu iş olan yerlere mürekkep, iş olmayan yerlere su, nem transferi gerçekleştirmektir. Bu sayede aynı yüzeyde iş olan ve olmayan yerler ayrılmaktadır.
Artan çevresel etkiler, maliyet ve kalite beklentileri ile önceleri sadece petrol esaslı yağların kullanıldığı ofset baskı mürekkeplerinde şimdilerde pek çok farklı türde bitkilerden elde edilen yağlar da kullanılmaktadır.Ayrıca ultraviyole özellikli mürekkeplerin kullanımı da yaygınlaşmıştır.Ofset baskının temeli taş baskı (litografi) tekniğine dayanır. Ofset baskı litografi baskının geliştirilmiş halidir. Ofset baskıda kalıp olarak litografide kullanılan taş yerine, baskı silindirini çevreleyecek şekilde üretilen ince, esnek özellikteki metal levha kullanılmıştır ve görüntü kauçuğa ters olarak geçer. Çoğunlukla afiş, dergi, broşür, kitap, katalog gibi görsel ürünler ofset baskı tekniği ile basılır. Yüksek baskı hızı ve kalite ofset baskı tekniğinin yaygın olmasının en önemli sebeplerinin başında gelir.

Broşür nedir ?

Broşür bir ürünün tanıtılmasını sağlayan, işlevini anlatan, satışına destek veren bir basılı reklam aracıdır. Broşür en canlı, en somut ve en özel reklam materyalidir. Mesajı hedef kitleye iletmede çok etkin rol oynar. Hafiftir ve dağıtımı kolaydır.
Broşürler sadece pazarlama ve iletişimde değil aynı zamanda içerik, format ve tasarım olarak ta farklı özelliklere sahiptir.Broşürleri günlük hayatımızda tel lobileri, turizm acenteleri, kongre merkezleri, dinlenme
alanları, danışma noktaları, promosyon ve posta ile gönderim gibi pek çok alanda görmekteyiz. Broşürler farklı dağıtım kanallarıyla çok etkin bir iletişim aracıdır. Pek çok gıda, giyim veya spor malzemeleri firmaları ürünlerini, kampanyaları ve indirimleri broşürler ile müşterilerine bildirerek haberdar etmektedirler.Pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesine rağmen broşürler hala popülaritesini ve etkinliğini kaybetmemiştir.Çünkü broşürler, mesajı iletme ve tüketici üzerindeki etkileyiciliğini ispatlamışlardır.
Özellikle içinde insan resimleri olan broşürler farklı yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına sahip insanlar üzerinde
etkileşimde önemli rol oynarlar.Broşürler iletişim görevlerini yerine getirmek için görsel ve sözel mesajları içerisinde barındırmaktadır.Tasarım, üretim,dağıtım vs yüksek maliyette yatırımlara rağmen turizm ofislerinde broşürler tanıtımın en önemli aracıdır.Organizasyonlar ve ticaret için çok sayıda broşürler üretilmekte ve bu broşürler çok geniş kullanım alanına sahiptir.Daha önce yapılan bir çalışmada broşürlerin, ticari rehber kitaplardan sonra en sık kullanılan ikinci bilgi kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca turizm ve otomobil alanında yapılan araştırmalara göre insanların broşürlere diğer kaynaklara nazaran daha fazla güven duyduğu ortaya çıkmıştır.Genel anlamda, broşürler bütün büyük küçük üreticiler,hesap uzmanları, dişçiler, doğal ürün satanlar, sigorta şirketleri,seyahat acenteleri ve inşaat firmaları ve daha pek çok sayabileceğimiz alanda kullanılmaktadır.
Günümüzde internet teknolojileri çok gelişmiş olmasına rağmen ve hatta kimine göre sınırlı bilgiyi bünyesinde barındırmasına rağmen pek çok insan basılı materyallere ihtiyaç duymaktadır.Basılı materyallerin bilgiyi sınırlı içermesi değişkenlik göstermektedir ya da aşılabilir olarak düşünebiliriz.Günümüzde baskı sistemlerinin gelişmesi, özellikle dijital baskının gelişimi, baskı
hazırlık sürelerinin kısalması ve değişken veri baskısına olanak sağlaması ile çok kısa sürede yeni dinamik broşürler basılabilmektedir ya da bilgi güncellemesi yapılabilmektedir. Genel olarak broşürleri reklam broşürleri, kültürel broşürler, sosyal broşürler olarak sınıflandırabiliriz.

fason uv baskı

fason uv baskı

mini uv baskı makinesi

mini uv baskı makinesi

antalya uv baskı

antalya uv baskı

uv dijital baskı makinası

uv dijital baskı makinası

uv baskı topkapı

uv baskı topkapı

uv baskı istanbul

uv baskı istanbul

uv baskı ankara

uv baskı ankara

uv baskı nerelerde kullanılır

uv baskı nerelerde kullanılır