obje üzerine dijital baskı

cam reklam giydirme fiyat

cam reklam giydirme fiyatları ile sizlerde teklif alabilirsiniz.

Ofset baskı nedir

“Ofset sözcüğü dilimize İngilizceden “OFF-SET” kelimesinden gelmiştir 1905 yılında Amerikalı Rubel, taşbaskı tekniğini geliştirmek için rotatif bir makine üzerinde çalışırken bir rastlantı sonucu ofset baskıyı bulmuştur. 1907 yılında Batı Almanya’da Caspar Hermann ilk tabaka ofset ve rotatif ofset makine planlarını üç silindir sistemine göre hazırlamıştır ve bu planlar doğrultusunda Alman firmaları 1. Dünya Savaşına kadar bu baskı makinelerini imal etmişlerdir. Ancak, savaş sırasından savaşın bitimine kadar olan sürede ofset makineleri ile ilgili gelişmeler durmuştur. Bu duraksamaya rağmen 1. Dünya Savaşının bitmesinden sonra başlayan çalışmalar, 1930’lu yıllarda makinelerin hızının saatte 3000’e kadar ulaşmasını sağlamıştır . Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında ofset baskı teknolojisinde büyük gelişmeler olmuştur.
Ofset baskının temeli litografi (taş baskı) tekniğine dayanır. Ofset baskı litografi baskı tekniğinin ilerlemiş düzeydeki baskı tekniğidir. Ofset baskıda kalıp olarak litografi baskıdaki kalıp olarak kullanılan taş yerine, baskı silindirini çevreleyecek şekilde üretilen ince, esnek özellikteki metal levha kullanılmıştır ve görüntü kauçuğa ters olarak geçer. Yumuşak özelliği olan kauçuk görüntüdeki bütün detayların kâğıda geçişini sağlamaktadır.
Çoğunlukla afiş, dergi, broşür, katalog vb. görsel ürünler günümüzde ofset baskı tekniği kullanılarak basılır. Baskı hızının yüksek olması, görsel kalitesinin yüksek olması, kalıplarının inceliği ve arşivleme özelliğinin daha uygun olması ofset baskı tekniğini kullanım açısından yaygın hale getirmiştir.

Ofset baskı, 1904 yılında, Amerikalı Ira W. Rubel tarafından bulunmuş, genellikle kağıt yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniğidir. Günümüzde kitapların, gazetelerin, dergilerin, broşürlerin, faturaların, kartvizitlerin ve karton ambalajların basımında kullanılır.

Ofset ismi dilimize ingilizce de “off-set” kelimesinden geçmiştir. Sırasıyla mürekkebin endirek yolla kauçuk vasıtasıyla kâğıda geçmesi demektir. Her türlü belli gramaja kadar kâğıt vb. materyal üzerine baskı yapmak mümkündür.

Ofset sistemi aslında taş baskı sistemine benzer, ancak kalıp üzerindeki yükseklik farklarından yararlanmaz. Kalıp yüzeyi düzdür. (Yüzey üzerinde çok küçük bir emülsiyon tabakası kalınlığı farkı vardır ancak bu kalınlık görüntü oluşturmada etkin değildir) Kalıp yüzeyinde emülsiyon olan yani basılacak alanlar ve emülsiyon olamayan basılmayacak alanlar vardır. İş olan yani basılacak alanlar emülsiyon tabakasıyla kaplıdır. İş olmayan alanlarda ise emülsiyon tabakası yoktur. İş olan yerler mürekkebi, iş olmayan yerler ise gren çukuru denilen mikrometrik gözenekler ile suyu tutar. Burada su ve mürekkebin birbirine karışmaması prensibinden faydalanılır. Böylelikle iş olan yerlerde bulunan mürekkep baskıyı gerçekleştirir. Diğer boş alanlarda gren
çukurları su ile dolu olduğu için mürekkebi iter ve o bölgeler baskı uygulayamaz. Ofset baskı tekniği temel olarak üç prensiple çalışır; 1. Düz baskı sistemi 2. Endirekt baskı sistemi 3. Suyun yağı itme prensibi Ofset baskı sistemine düz baskı denilmesinin nedeni kalıp üzerinde görüntüyü oluşturan kısımlar ile oluşturmayan kısımlar arasındaki yükseklik farkı yok denilecek kadar az olmasıdır. “Endirekt baskı tekniği denilmesinin nedeni ise baskı altı malzemesi üzerine görüntü direkt kalıptan aktarılmaz. İlk olarak kalıp üzerinde bulunan düz görüntü blanket adı verilen malzemeye ters olarak aktarılır. Daha sonra blanket üzerindeki ters görüntü belirli bir forsayla (basınçla) baskı altı malzemesine düz olarak aktarılır.

Ofset baskı sisteminde bir işin basılabilmesi için; fabrikasyon olarak emülsiyonla ışığa karşı hassas duruma getirilmiş ofset baskı kalıbının üzerine, basılacak iş için hazırlanmış filmden pozlandırma işlemi gerçekleştirilerek, görüntü aktarılır. Daha sonra bu kalıp banyo işlemine tabii tutularak, baskıyı gerçekleştirecek emülsiyonlu bölgelerin sabitlenmesi sağlanır. Banyodan sonra kalıp su ile iyice yıkanarak, iş olmayan yerlerdeki emülsiyon kalıntılarının çözülmesi sağlanır. Temizlenen baskı kalıbı, baskı makinesi üzerinde kalıp kazanına takılır. Makinede üç kazan (silindir) bulunur. Bunlar; kalıp kazanı, blanket (kauçuk) kazanı ve baskı kazanıdır (Beytut, 1990). Baskı aşamasında kalıba ilk önce, üzerinde nemlendirme suyu bulunan nemlendirme merdaneleri temas eder. Kalıp yüzeyinde pürüzlü (grenli) olan, baskı yapmayacak yüzeyler nemlendirme suyu ile ıslanır. Diğer emülsiyonlu yüzeyler ise kuru kalır. Daha sonra baskı kalıbı üzerine mürekkep merdaneleri temas ettirilerek mürekkep verilir. Bu sefer mürekkep, yapısındaki yağ nedeniyle ıslak yüzeylere tutunamaz, kuru olan baskıyı yapacak, emülsiyonlu yüzeylere tutunur.

Kalıp üzerinde oluşan görüntü, okuma açısından düzdür. Bu görüntü kalıp ile blanket kazanının teması ile blankete aktarılır. Blanket üzerinde oluşturulan görüntü terstir. Blanket ile baskı kazanı arasındaki forsanın etkisiyle aradan geçen baskı altı malzemesi üzerine görüntü düz olarak aktarılır. Daha sonra basılmış malzemeler taşıyıcı makaslar tarafından istif bölümüne getirilerek, burada istiflenir ve böylece baskı gerçekleşmiş olur.

Blanketler, yüzeyi kauçuk denilen esnek bir malzemeyle kaplanmış, alt kısmı dokumadan oluşturulan kalıptaki görüntüyü baskı altı malzemesine aktaran ara materyaldir. Esnek ve kalıptaki görüntüyü en iyi şekilde aktarması blanketlerden beklenen en temel özelliktir. Blanketin sert, yumuşak, havalı ya da havasız çeşitleri vardır. Baskıya başlarken kalıbın kauçukla teması uzun sürer. Fakat baskı sürati fazlalaştıkça bu süre azalır

Ofset Baskıda Kâğıt Matbaacılıkta her iş kaliteyi gerektirir. Bu kaliteyi tespit edebilmek için bazı kontroller ve kullanılacak kâğıt hakkında bir takım bilgiler edinilmelidir. Basılacak olan işin türüne göre kâğıt seçimi yapılmalıdır. Yanlış seçilen kâğıtların baskı sırasında pek çok problemler çıkardıkları bilinmektedir. Kâğıdın baskıya yatkınlığı, makineden problem çıkarmadan geçmesiyle ölçülebilir. Problemli kâğıtlar imalatı yavaşlatır ya da işin maliyetini arttırabilir.

Ofset baskı sisteminde her türlü kâğıda kusursuz ve kaliteli baskı yapmak mümkün değildir. Ofset baskıda kullanılan kâğıtlarda iyi kaliteli, toz bırakmayan ve düzgün satıhlı olması gibi özellikler aranır. Bu tür kâğıtların yolmaya karşı direnci de fazladır. Ofset baskıda kullanılacak kâğıtların saklandığı ortamın nem oranı standartlara uygun olmalıdır. Kâğıdın nem oranı ile ortamın nem oranı arasında % 10’dan fazla fark olmamalıdır. Eğer bu orandan fazla fark olursa baskı sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşılabilir. Kâğıt içerisinde nem oranının fazla olması içerisinde barındırdığı liflerin şişmesine ve kâğıdın yapısının deforme olmasına neden olur. Yani kâğıdın yapısında istenmeyen dalgalanmalar meydana gelir. Aynı zamanda kâğıt üzerinde mürekkebin fiziksel ve kimyasal olarak kurumasını zorlaştıracağı ve baskı sırasında problem oluşturacağı için bu durum baskı kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca kâğıdın pH değeri baskı kalitesini önemli oranda etkiler. Kâğıdın pH değeri kâğıdın içerdiği alkali ve asit miktarını belirtir. Asit veya alkali özelliğinin derecesi 14 bölümlük skalayla ölçülür. Skaladaki “0” değeri kâğıdın çok kuvvetli derecede asidik, “14” değeri ise çok kuvvetli alkali olduğunu gösterir .

arac kaplama sokumu videosu


arac kaplama sokumu videosu

Oto reklam giydirme nasıl yapılır?

Folyo kaplama işlemi ile araç reklam giydirme işlemi aynı olduğu için örnek video ekledik.

tabela dijital baskı örnekleri

Dijital baskı örnekleri ile sizde tabela baskı işleri yapabilirsiniz.
tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

Broşür Tasarım Programları

Broşür Tasarım Programları  “Masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımları temel olarak vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olarak ikiye ayırabiliriz. Bazı kaynaklara göre daha iyi anlaşılması bakımından üç gruba da ayrılabilir. Bunlar: Sayfa düzenleme (Page Layout) programları, Vektörel (Draw) programlar ve Bitmap-piksel (görüntü işleme) programlardır(Mazlum, 2006: 61)”. “Tasarımcılar, geleneksel yöntemlerle yani kağıt, makas, rapido, pergel vb. malzemeler kullanarak oluşturdukları tasarımları artık masaüstü yayıncılık yazılımları ile daha kolay bir şekilde bilgisayar ortamında hazırlayabilmektedirler. 3.5.1. Vektörel Tabanlı Programlar “Vektör” olarak adlandırılan alan ve çizgilerin başı ve sonundaki noktaların koordinatları arasında oluşan hiperbol ve paraboller arasındaki yönü belirlemiş doğruların, yazılım ile çalışırken matematiksel bir formülü üretilir. “Yaptığımız çizimi büyüttüğümüzde ya da küçülttüğümüzde, bu formüle bir büyüklük katsayısı eklenerek çizim yeniden düzenlenir, bir başka deyişle yeniden çizilir. Çizim ve mizanpaj işlemleri için kullanılan programlardır. En basit çizimden en karmaşık tasarımlara kadar akla gelebilecek her şeyi geliştirmek amacı ile kullanılabilirler. Matbaacılıkta baskı öncesi işlemlerde kullanılan vektörel tabanlı programların en bilinenleri çizim programları olarak Adobe Illustrator, CorelDraw, ArtPro ve hatta FreeHand’i ayrıca sayfa mizanpaj programları olarak ta Adobe InDesign ve QuarkXPress’i sayabiliriz. Bir programın vektörel tabanlı olması demek, belgenin ayrı ayrı piksellerden değil grafik objelerden veya şekillerden oluşması anlamına gelir. Piksel tabanlı grafiklerinden farklı olarak bu tür grafikler kaliteyi azaltmadan her tür çıktı çözünürlüğüne uygun olarak boyutlandırılabilir. “Çizim programları, vektör diye adlandırılan matematiksel nicelikler tarafından belirlenen kıvrımları ve kesin çizgilerini, vektör grafiklerini tasarlar . “Vektörel çizim programları çoğu kişi tarafından sayfa düzenlemesi için kullanılmaktadır. Ancak bu programlarda metin düzenlemesi zayıf olduğu için özellikle tirelemede ve bloklamada sorunlar oluşabilmektedir.

“Bu programlar ile çok hassas çizim yapılabilir. Elemanlar sürüklenerek bir rehbere dayanıp kolaylıkla hizalanabilir, çizgisel elemanların köşe noktaları zorlanmadan üst üste getirilebilir . “Vektörel programlarda hazırlanan tüm grafikler noktalar tarafından tanımlanan çizgiler olan hatlardan oluşur. İster düz ister eğri olsun iki nokta arasındaki aralığa hat segmenti (path segment) adı verilir”. Vektör grafik üretmek için yapılan birçok program mevcuttur. Bunların arasında en çok bilinen ve kullanılanı Adobe Illustrator’ dür. Dosya uzantısı ‘ai’ dir.

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme yada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur .

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme ada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur

Adobe Photoshop çalışma alanı, ekranın üzerindeki komut menüleri ve resminizi düzenlemek ve öğeler eklemek için çeşitli araç ve paletleri içerir. Vektörel bir programda sayfa açarken en ve boy belirlemek yeterlidir. Piksel tabanlı programlarda ek olarak Rezülasyon (çözünürlük) da girmek gerekir. Girilen en ve boy rakamlarının anlamı yoktur. Yatayda ve dikeyde kaç piksel olduğu önemlidir. 300 ppi (pixel per inç) rezülasyonlu bir belgede bir inç (=2.54 cm)’de 300 piksel vardır. Büyültme ve küçültmelerde piksel yoğunluğunun hesaplanması olarak bilinen “Interpolasyon”, iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın hesaplanması işlemidir. Resimden bir piksel atıldığı zaman her iki yanındaki piksellerin rengi, ona göre değişir. Image Size’dan doküman büyüklüğü değiştirildiğinde, döndürüldüğünde ve efekt verildiğinde interpolasyon devreye girer. Tablodaki zincir kaldırılıp, en-boy veya pikseli değiştirmek, diğerinin sabit kalmasını sağlar fakat resim zarar görür. Zincir varken en-boy değerleri rezülasyona bağlanmış olur. Değişimlerde orantılı olarak diğer öğe de değişecektir. Yüksek rezülasyonda sakınca yoktur. Fakat doküman büyür. Film çıkış süresi uzar.

Daha detaylı bilgili Google’de arayarak bulabilirsiniz.

Broşür Tasarımı Aşamaları

Broşür tasarımına başlarken öncelikle ne tarz bir broşür hazırlanacağı bilinmelidir. Broşürle ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağına karar vermek önemlidir. İhtiyaçların tanımlanması, faaliyet alanları saptanması,pazar analizleri yapmak nasıl bir broşür hazırlanacağı hakkında önemli bilgiler verebilir. Hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitlenin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve yaşam biçimi ileteceğimiz mesaj için önemli etkenlerdir. Daha sonra broşürün formatı, ne tarz olacağı,
nerede kullanılacağı, dağıtımı nasıl ve nerelerde gerçekleşeceği, ne kadar süre kullanılacağına karar verilmelidir. Sayfa sayısı, kırım arsa kaç kırım olacağı ve sütunların kullanımı gibi teknik konular diğer ön hazırlık kısımlarıdır. Bütün bu hususlar halledildikten sonra taslak çalışmaları yapılarak, müşteriye iletilebilir. Hazırlanan taslak daha sonra geliştirilmelidir, provaları alınarak, gerek sayfa
yerleşimleri gerekse renk tutarlılıkları onaylanmalıdır. Bu aşamalardaki maket ve prova çalışmaları taraflar arasında güven olgusunu arttırıcı etkenlerdir.
Planlama (Planning)
Broşür tasarımına başlarken elimizde hazır olması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunları ilgili metinler, görseller ve taslak hazırlamak olarak sayabiliriz. Görseller temiz, net ve yıpranmamış olmalıdır. Grafik tasarımcı tasarıma başlarken broşür baskısı için hangi baskı sistemi kullanılacaksa ona uygun grafik çalışması yapması uygun olacaktır. Sağlıklı ve problemsiz çalışma için grafik tasarımcının elindeki her şeyin eksiksiz ve net olması kaliteli ürünlerin ortaya konabilmesi için önemlidir. Gerekli bilgilerin
sağlanması ile tasarımcı broşürde verilecek mesajı iyi bir şekilde hazırlayabilir, varsa slogan ve destekleyici görseller ile işlemi rahatlıkla tamamlayabilir. Broşürün sayfa boyutu, formatı, tirajı,varsa kırım sayısı ya da katlama sayısı da yine planlama aşamasında dikkate alınması gereken etkenlerdendir.
Hedef Kitle (Target Group)
Hedef kitle verilmek istenen mesajın, hedeflendiği kitledir.Hedef kitlen yaşam biçimi, eğilimleri, etkilendiği çevre ve hayat koşullarını etkileyen süreçlerdir. Hedef kitlenin doğru tanımlanması,zaman ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için önemlidir.
Broşüre başlarken hedef kitle merkezli stratejik çalışmalar da yapılabilir. Hedef kitle için konu belliyse, örneğin sağlıkla ilgili bir broşür hazırlanıyorsa ve hedef kitlemiz sağlık çalışanlarıysa,broşürdeki tıbbi terimler yabancı gelmez. Ancak hedef kitle bir anaokulu projesi ise ailelerin anlayabileceği dil broşürde yer almalıdır. Ayrıca broşürde amaç bilgi vermek mi yoksa ikna etmek mi öncelikle bu konuya karar verilmelidir. Amaç ikna etmekse, duygusal bir dil kullanılmalıdır. Broşürün hedef kitle için ne türlü
kullanılacağı da önemlidir. Bazı durumlarda broşürde yer alması gereken konular kadar olmaması gerekenler de önemlidir.
Mali Portre (Financial Portrait)
Broşür için kullanılacak materyal çoğunlukla kâğıt olduğu için kullanılabilecek ebatlarda belli standartlardadır. Kağıt firesinin en aza indirgenmesi maliyet açısından önemli bir unsurdur. Kâğıtlar maliyet tablosundaki en önemli etkenlerden biridir. Ebat, sayfa sayısı, kaç adet üretileceği, kâğıt cinsi ve baskı sonrası işçilik maliyetini etkileyen diğer etkenlerdir.
Kağıt Seçimi (Paper Selection)
Kâğıtlar farklı yüzey özellikleri, doku ve gramaj gibi pek çok değişken özelliklere sahiptirler. Bu nedenle tasarıma başlarken kâğıdın fiziksel özelliklerini dikkate almalıyız. Bu etkenlere göre maliyetteki değişimler broşür boyutlarında ve baskı tekniğinde farklı seçenekleri gündeme getirebilir. Yüzeyi dokulu kağıtlar trigromi baskıya uygun olmayabilir, görsellerin baskısında problemler
oluşacaktır. Trigromi baskı için yüzeyi düzgün kağıtlar seçilmesi önemlidir. Gramaj seçimindeki en önemli ayrıntı broşürün katlama biçimidir. Çok katlı, kırımlı broşürlerde yüksek gramajlı kağıt ullanmamalıyız. Kırım sayısı yüksek broşürlerde gramajı yüksek kağıt kullanılırsa kırım yerlerinde şişmeler ve sonrasında çatlamalar oluşur. Tam aksi durumda, yani düşük gramajlı kağıt kullanmak da içeriğe bağlı olarak negatif etki verebilir. Broşürlerde en çok tercih edilen kağıtlar yüzeyi kuşelenmiş mat ya da parlak kağıtlardır. Ayrıca broşürün uzun ömürlü olması gerektiği ya da daha fazla albeni istenen durumlarda baskı sonrası selefon kaplama işlemi de çok sık rastlanan
bir durumdur.

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş olarak açık hava reklam baskı işleri itina ile yapılır. oNe way vision kaplama ve araç reklam giydirme.
Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı tuzla ile her türlü one way vision işleriniz yapılır
Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla