tabela dijital baskı örnekleri

Dijital baskı örnekleri ile sizde tabela baskı işleri yapabilirsiniz.
tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

Broşür Tasarım Programları

Broşür Tasarım Programları  “Masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımları temel olarak vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olarak ikiye ayırabiliriz. Bazı kaynaklara göre daha iyi anlaşılması bakımından üç gruba da ayrılabilir. Bunlar: Sayfa düzenleme (Page Layout) programları, Vektörel (Draw) programlar ve Bitmap-piksel (görüntü işleme) programlardır(Mazlum, 2006: 61)”. “Tasarımcılar, geleneksel yöntemlerle yani kağıt, makas, rapido, pergel vb. malzemeler kullanarak oluşturdukları tasarımları artık masaüstü yayıncılık yazılımları ile daha kolay bir şekilde bilgisayar ortamında hazırlayabilmektedirler. 3.5.1. Vektörel Tabanlı Programlar “Vektör” olarak adlandırılan alan ve çizgilerin başı ve sonundaki noktaların koordinatları arasında oluşan hiperbol ve paraboller arasındaki yönü belirlemiş doğruların, yazılım ile çalışırken matematiksel bir formülü üretilir. “Yaptığımız çizimi büyüttüğümüzde ya da küçülttüğümüzde, bu formüle bir büyüklük katsayısı eklenerek çizim yeniden düzenlenir, bir başka deyişle yeniden çizilir. Çizim ve mizanpaj işlemleri için kullanılan programlardır. En basit çizimden en karmaşık tasarımlara kadar akla gelebilecek her şeyi geliştirmek amacı ile kullanılabilirler. Matbaacılıkta baskı öncesi işlemlerde kullanılan vektörel tabanlı programların en bilinenleri çizim programları olarak Adobe Illustrator, CorelDraw, ArtPro ve hatta FreeHand’i ayrıca sayfa mizanpaj programları olarak ta Adobe InDesign ve QuarkXPress’i sayabiliriz. Bir programın vektörel tabanlı olması demek, belgenin ayrı ayrı piksellerden değil grafik objelerden veya şekillerden oluşması anlamına gelir. Piksel tabanlı grafiklerinden farklı olarak bu tür grafikler kaliteyi azaltmadan her tür çıktı çözünürlüğüne uygun olarak boyutlandırılabilir. “Çizim programları, vektör diye adlandırılan matematiksel nicelikler tarafından belirlenen kıvrımları ve kesin çizgilerini, vektör grafiklerini tasarlar . “Vektörel çizim programları çoğu kişi tarafından sayfa düzenlemesi için kullanılmaktadır. Ancak bu programlarda metin düzenlemesi zayıf olduğu için özellikle tirelemede ve bloklamada sorunlar oluşabilmektedir.

“Bu programlar ile çok hassas çizim yapılabilir. Elemanlar sürüklenerek bir rehbere dayanıp kolaylıkla hizalanabilir, çizgisel elemanların köşe noktaları zorlanmadan üst üste getirilebilir . “Vektörel programlarda hazırlanan tüm grafikler noktalar tarafından tanımlanan çizgiler olan hatlardan oluşur. İster düz ister eğri olsun iki nokta arasındaki aralığa hat segmenti (path segment) adı verilir”. Vektör grafik üretmek için yapılan birçok program mevcuttur. Bunların arasında en çok bilinen ve kullanılanı Adobe Illustrator’ dür. Dosya uzantısı ‘ai’ dir.

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme yada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur .

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme ada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur

Adobe Photoshop çalışma alanı, ekranın üzerindeki komut menüleri ve resminizi düzenlemek ve öğeler eklemek için çeşitli araç ve paletleri içerir. Vektörel bir programda sayfa açarken en ve boy belirlemek yeterlidir. Piksel tabanlı programlarda ek olarak Rezülasyon (çözünürlük) da girmek gerekir. Girilen en ve boy rakamlarının anlamı yoktur. Yatayda ve dikeyde kaç piksel olduğu önemlidir. 300 ppi (pixel per inç) rezülasyonlu bir belgede bir inç (=2.54 cm)’de 300 piksel vardır. Büyültme ve küçültmelerde piksel yoğunluğunun hesaplanması olarak bilinen “Interpolasyon”, iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın hesaplanması işlemidir. Resimden bir piksel atıldığı zaman her iki yanındaki piksellerin rengi, ona göre değişir. Image Size’dan doküman büyüklüğü değiştirildiğinde, döndürüldüğünde ve efekt verildiğinde interpolasyon devreye girer. Tablodaki zincir kaldırılıp, en-boy veya pikseli değiştirmek, diğerinin sabit kalmasını sağlar fakat resim zarar görür. Zincir varken en-boy değerleri rezülasyona bağlanmış olur. Değişimlerde orantılı olarak diğer öğe de değişecektir. Yüksek rezülasyonda sakınca yoktur. Fakat doküman büyür. Film çıkış süresi uzar.

Daha detaylı bilgili Google’de arayarak bulabilirsiniz.

Broşür Tasarımı Aşamaları

Broşür tasarımına başlarken öncelikle ne tarz bir broşür hazırlanacağı bilinmelidir. Broşürle ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağına karar vermek önemlidir. İhtiyaçların tanımlanması, faaliyet alanları saptanması,pazar analizleri yapmak nasıl bir broşür hazırlanacağı hakkında önemli bilgiler verebilir. Hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitlenin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu ve yaşam biçimi ileteceğimiz mesaj için önemli etkenlerdir. Daha sonra broşürün formatı, ne tarz olacağı,
nerede kullanılacağı, dağıtımı nasıl ve nerelerde gerçekleşeceği, ne kadar süre kullanılacağına karar verilmelidir. Sayfa sayısı, kırım arsa kaç kırım olacağı ve sütunların kullanımı gibi teknik konular diğer ön hazırlık kısımlarıdır. Bütün bu hususlar halledildikten sonra taslak çalışmaları yapılarak, müşteriye iletilebilir. Hazırlanan taslak daha sonra geliştirilmelidir, provaları alınarak, gerek sayfa
yerleşimleri gerekse renk tutarlılıkları onaylanmalıdır. Bu aşamalardaki maket ve prova çalışmaları taraflar arasında güven olgusunu arttırıcı etkenlerdir.
Planlama (Planning)
Broşür tasarımına başlarken elimizde hazır olması gereken birtakım bilgiler vardır. Bunları ilgili metinler, görseller ve taslak hazırlamak olarak sayabiliriz. Görseller temiz, net ve yıpranmamış olmalıdır. Grafik tasarımcı tasarıma başlarken broşür baskısı için hangi baskı sistemi kullanılacaksa ona uygun grafik çalışması yapması uygun olacaktır. Sağlıklı ve problemsiz çalışma için grafik tasarımcının elindeki her şeyin eksiksiz ve net olması kaliteli ürünlerin ortaya konabilmesi için önemlidir. Gerekli bilgilerin
sağlanması ile tasarımcı broşürde verilecek mesajı iyi bir şekilde hazırlayabilir, varsa slogan ve destekleyici görseller ile işlemi rahatlıkla tamamlayabilir. Broşürün sayfa boyutu, formatı, tirajı,varsa kırım sayısı ya da katlama sayısı da yine planlama aşamasında dikkate alınması gereken etkenlerdendir.
Hedef Kitle (Target Group)
Hedef kitle verilmek istenen mesajın, hedeflendiği kitledir.Hedef kitlen yaşam biçimi, eğilimleri, etkilendiği çevre ve hayat koşullarını etkileyen süreçlerdir. Hedef kitlenin doğru tanımlanması,zaman ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için önemlidir.
Broşüre başlarken hedef kitle merkezli stratejik çalışmalar da yapılabilir. Hedef kitle için konu belliyse, örneğin sağlıkla ilgili bir broşür hazırlanıyorsa ve hedef kitlemiz sağlık çalışanlarıysa,broşürdeki tıbbi terimler yabancı gelmez. Ancak hedef kitle bir anaokulu projesi ise ailelerin anlayabileceği dil broşürde yer almalıdır. Ayrıca broşürde amaç bilgi vermek mi yoksa ikna etmek mi öncelikle bu konuya karar verilmelidir. Amaç ikna etmekse, duygusal bir dil kullanılmalıdır. Broşürün hedef kitle için ne türlü
kullanılacağı da önemlidir. Bazı durumlarda broşürde yer alması gereken konular kadar olmaması gerekenler de önemlidir.
Mali Portre (Financial Portrait)
Broşür için kullanılacak materyal çoğunlukla kâğıt olduğu için kullanılabilecek ebatlarda belli standartlardadır. Kağıt firesinin en aza indirgenmesi maliyet açısından önemli bir unsurdur. Kâğıtlar maliyet tablosundaki en önemli etkenlerden biridir. Ebat, sayfa sayısı, kaç adet üretileceği, kâğıt cinsi ve baskı sonrası işçilik maliyetini etkileyen diğer etkenlerdir.
Kağıt Seçimi (Paper Selection)
Kâğıtlar farklı yüzey özellikleri, doku ve gramaj gibi pek çok değişken özelliklere sahiptirler. Bu nedenle tasarıma başlarken kâğıdın fiziksel özelliklerini dikkate almalıyız. Bu etkenlere göre maliyetteki değişimler broşür boyutlarında ve baskı tekniğinde farklı seçenekleri gündeme getirebilir. Yüzeyi dokulu kağıtlar trigromi baskıya uygun olmayabilir, görsellerin baskısında problemler
oluşacaktır. Trigromi baskı için yüzeyi düzgün kağıtlar seçilmesi önemlidir. Gramaj seçimindeki en önemli ayrıntı broşürün katlama biçimidir. Çok katlı, kırımlı broşürlerde yüksek gramajlı kağıt ullanmamalıyız. Kırım sayısı yüksek broşürlerde gramajı yüksek kağıt kullanılırsa kırım yerlerinde şişmeler ve sonrasında çatlamalar oluşur. Tam aksi durumda, yani düşük gramajlı kağıt kullanmak da içeriğe bağlı olarak negatif etki verebilir. Broşürlerde en çok tercih edilen kağıtlar yüzeyi kuşelenmiş mat ya da parlak kağıtlardır. Ayrıca broşürün uzun ömürlü olması gerektiği ya da daha fazla albeni istenen durumlarda baskı sonrası selefon kaplama işlemi de çok sık rastlanan
bir durumdur.

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş olarak açık hava reklam baskı işleri itina ile yapılır. oNe way vision kaplama ve araç reklam giydirme.
Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı beşiktaş

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı tuzla ile her türlü one way vision işleriniz yapılır
Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı merkezi tuzla

Dijital baskı tasarımları

Örnek dijital baskı tasarım çalışmalarından seçmeler.
Dijital baskı tasarımları

Dijital baskı tasarımları

Dijital baskı tasarımları

Dijital baskı tasarımları

Dijital baskı tasarımları

Araç Reklam Giydirme Çeşitleri

Araç reklam  giydirme‘de dört farklı yöntem çift katlı tam kaplama, tam kaplama, şerit reklam ya da “Superback” reklam tarzında takip edilmektedir. Tam kaplama, araçların camları hariç diğer alanlarının kaplanmasıdır. Folyo ayrıca laminasyon kaplamayı da içerdiğinden reklamın parlaklığını, aşınma sürecini daha uzun sürelere aktarmaktadır. Gövde kısmında “3M” folyolar kullanılmaktadır. Eğer cam alanlarda kaplanacaksa, cam grafiği folyosu “OWV” (one way vision) kullanılarak içeriden dışarının rahatlıkla görülmesi sağlanmaktadır. Şerit reklamlar, aracın pencere alanı ile tekerlekleri arası, sağ ve sol yüzeylerde kalan bölümlere uygulanan giydirme yöntemidir. “Superback” ise, otobüslerin arka yüzeylerinin tam olarak reklam uygulamasıyla kaplanmasıdır.

Reklam planlamacıları, çeşitli yaş grubunda olan tüketicilerin görebileceği ve reklamın etkin olabileceği alanlara göre kaplama modellerini belirlemektedirler. Ticari taksilerin reklam aracı haline dönüşümünde izlenen pek çok model bulunmaktadır. Dış yüzeyde, taksi üzeri tam ya da parçalı folyo kaplama, taksi üzeri “Roof Top” ve Taksi “Kanopi” tarzında tanıtım modelleri bulunur.

Taksi üzeri gündüz ışıksız, gece ışıklı olarak kullanılan reklam panoları, “Roof Top” ya da “Kanopi” olarak tanımlanmıştır. Bu modellere ek olarak yine ışıklı ya da ışıksız kullanımda, taksi üst alana üç boyutlu ürün “Dummy” (maskot)’lar kullanılmaktadır. Bazen dış yüzeyde yapılan tanıtımın ardından, taksiye alınan müşterilere içeride de marka mesajlarının verilişi devam edebilmektedir.

Reklam gösterim ekranları, koltuk kılıfları, taksi reklam panoları, koltuk ceplik uygulamaları ve örnek ürün dağıtımları taksiyi tam donanımlı bir reklam alanı haline getirmektedir. Taksi reklam yönetmeliği gereği, araçların cam alanlarının herhangi bir madde ile kaplanması yasaktır.

Dorse reklam giydirme ise lojistik araçlarında sıkça görülmekte tır reklam kaplama ile yolculuk yapılırken reklam yapılabilmektedir.

Dış mekân tanıtımlarda araç giydirmeye son yıllarda eklenen bir başka modelde, “Segway/Ginger”lar dır. Çift tekerlekli, elektrikle çalışan bu tek kişilik araçların ön yüzlerine takılan panolarda reklamlar yer almaktadır. Açık hava reklamcılığı her geçen gün artan billboard’lar, panolar vb. alan dağılımına yeni alternatif sunum yöntemi olarak Segway’leri eklemiştir. Segway’ler, araçların giremediği yayalara açık alanlarda gezerek tanıtım yapabilmektedirler. Trafiğe açık bölgelerde tanıtım elemanlarının kullanabileceği egway’ler, hem dikkat çekmekte hem de her şekilde broşür ya da ürün örneğinin dağıtımına olanak sağlamaktadır. Ayrıca segway’ler, büyük şehirlerin en kalabalık alanlarında çeşitli gösteriler yapmak suretiyle de ilginç tanıtım methodlarını sergilemektedirler. Bu şekilde marka tanıtımı eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilmektedir.Son yıllarda otobüs reklam giydirme , taksi reklam giydirme ve minibüs reklam giydirme sıkca talep edilmektedir.

Reklam Nedir ?

Reklam kavramını genel bir tabirle anlatmak gerekirse: “reklam, kitleye yönelik, parayla yapılan; nihai amacı bilgi vermek, tutum-eğilim geliştirmek, eyleme geçmeyi sağlamak (genellikle bir ürün ya da hizmeti satınalma) olan bir iletişimdir.” demek mümkündür.
Amerikan Pazarlama Derneği (American Marketing Association) reklamı, belirli bir finansörün desteği ile kişisel olmayan fikir, ürün veya hizmetlerin para karşılığı sunum ve tanıtımının yapılması olarak tanımlarken, Advertising Age dergisi reklamı, ilgili fikir, ürün veya hizmete ilişkin bilginin yayılmasını sağlayan ve harekete geçiren ilgi çekici unsur şeklinde tarif etmektedir.

Billboard reklam, çeşitli dönemlerde farklı mecra ve şekillerde karşımıza çıkıyor olsa da, temelde tüm reklamların bazı karakteristik özelliklere sahip olması gerekmektedir. Reklamın tüm kamuoyuna sesleniyor olması, ürün hakkında gerekli olan bilgileri sunması, diğer reklam mesajlarından ayrışarak akılda kalıcı olması, kişisel olmaması ve güçlü bir görselliğe sahip olması bu özelliklerden bazılarıdır.

Reklam kavramına daha geniş bir perspektiften bakıldığında yapılan bir harcama ve hedeflenen bir müşteri kitlesinin ötesinde, daha farklı etmenlerin de varlığı söz konusudur. Kavramı biraz daha genişletmek gerekirse tüketicilerin bir ürün, hizmet, marka ya da kampanyadan haberdar edilmesini ve bunlara yönelik olarak onları olumlu bir fikir sahibi yapmayı amaçlayan, göze veya kulağa seslenen mesajların hazırlanarak paralı araçlarla yayılmasını reklam olarak nitelendirebiliriz

Cephe reklam kaplama, kalitenin ve rakiplerden ayrılan bir markaya ait ürünün oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirilen reklam çalışmaları arttıkça, markanın da pazardaki sırası yükselmektedir. Yani reklam, zihinlerdeki sıralamayı etkilemeyi, bir markayı tüketicilerin zihninde yer edindirmeyi ve onların markayı veya ürünü dikkate almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Geçmişten günümüze hayatımızın içinde sürekli olarak var olan reklamlar, piyasaya sürülen yeni bir ürünün ya da bir markanın duyurulmasının yanında, aynı zamanda yeniliklerin tüketicilere aktarılması, onların yaşantılarına kolaylık sağlayacak ve pratik çözümler oluşturacak önerilerin onlara sunulması şeklinde de işlev görmektedir. Yani reklam, geçmiş dönemlerde insanları bazı yeni icatlardan haberdar ederek, otobüs yerine otomobil, posta yerine telefon, gaz lambası yerine elektrik ve ampul kullandıkları takdirde, hayatlarının daha kolay bir hale geleceğini onlara hatırlatmıştır.

Araç reklam giydirme vasıtasıyla, tüketicilere her geçen gün daha fazla mesaj ulaştırılmaktadır.

Araç Reklam Kaplama

Açık hava ortamları bilinçli bir şekilde doğru hedef kitlesinin olduğu bölgeler de kullanıldığında insanlarla etkin bir marka iletişimini sağlayabilmektedir. Kentin her bir yanında dolaşan mobil üniteler doğru kitleye ulaşımda hem hızlı hem de etkilidirler. Araç giydirme, günümüzde pek çok aracın üzerinde gördüğümüz reklam uygulamalarına verilen addır.

Bunlar kara, hava ve deniz yoluyla bizlere mesajları iletmektedirler. En çok toplu taşıma araçları, özel binek araçları ve seyahat araçları üzerinde uygulanmaktadırlar. Toplu taşıma araçlarından otobüslerin, minibüslerin, trenlerin, taksilerin ve dolmuşların üzerlerine folyo baskıların monte edilmesi yöntemi ile tanıtım mesajları tüketiciyle günün her saati buluşturmaktadır.

Bu tip reklamın ilk uygulaması, Amerika’da şehir içi otobüslerde denenmiş ve oradan diğer ülkelere de yayılmıştır. Otobüs reklamları genellikle belediye otobüsleri ve özel işletmelerin tek ya da çift katlı otobüslerine uygulanmaktadır. Ülkemizde bu tip uygulama 1994 yılında İstanbul’da başlatılmış ve daha sonra Ankara, İzmir de kullanılarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Otobüslerde ilk kullanılan reklamlar ası şeklinde olmuştur. Özel çerçeveli küçük panolara yerleştirilmiş afişler, ilk otobüs reklamlarını oluşturmaktaydı. Geçen süre içinde otobüslerin dış yüzeylerine yayılan
tanıtım anlayışı, tüketici algısını her biçimde yakalamayı hedeflemiştir.

Folyoların hazırlanışının diğer dış mekân tanıtım ürünlerine göre daha düşük maliyetli olması, iklim koşullarına uygunluğu, aşınmalara karşı direnci ve kolay uygulanabilirliği araç giydirme yöntemini etkili bir mecra yapmıştır. Reklam ajanslarının medya planlama birimlerinin hesaplamalarına bağlı kalınarak, araçlar sadece yanlarından ya da tümden kaplanmaktadırlar. Gerilla tanıtım uygulamalarında bazen araçların cam alanları dışı yapıştırılan folyolar üzeri bazı tasarımlar, pencere kısmında yer alan gerçek aktör yolcuyu da reklamın bir parçası haline getirebilecek kadar güçlü ve çarpıcı olabilmektedirler.

 

Dijital Baskı

Dijital Baskı

Dijital Baskı