Toplu Taşıma Reklamları

Günümüzde kitle iletişim araçlarından en çok tercih edilen Açıkhava reklam çeşitleri şüphesiz ki toplu ulaşım araçları reklam üniteleridir. Hem ulusal, hem de yerel (Kobi’ler dahil) Firmaların rağbet ettiği tek mecradır. Belediye otobüsleri, metrobüsler, metrolar, deniz ulaşım araçlarında bulunan bu üniteler farklı boyutlarda ve farklı teknolojik özelliklere sahiptirler. Kitlesel ve ekonomik olmaları ulusal büyük firmaların yanı sıra Kobi’ler ve yerel bazda etkin firmalar içinde bulunmaz bir
fırsattır.

Açıkhava reklamcılığı yaratıcılığın en üst düzeyde bulunduğu bir alandır. Her gün yeni arayışların ve uygulamaların rastlandığı sektör, genel reklamcılığın en dinamik bölümünü oluşturmaktadır.

 

Billboard Baskı Örneği
Ofset Baskı Uygulama