İstanbul tabela imalat

İstanbul tabela, açık hava reklamcılığının yaygınlaşması ile tabela kullanma şirketler tarafından tercih edilmektedir. Tabela şirketleri birbirinden ayırıcı görsel olabileceği gibi duyuru yapmak müşteri çekmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Tasarıma başlamadan önce müşteriden almamız gereken birtakım öncelikli bilgiler vardır. Bunlar sırasıyla; taslak hazırlamak, işle ilgili metin, resim, dia gibi (dijital, görsel) malzemeleri temin etmektir. Görsel malzemelerin yıpranmamış ve çok temiz bir şekilde tasarımcıya ulaştırılması gerekir. Tasarımcı grafik tasarımı hazırlarken baskı tekniklerine uygun çalışırsa, sağlıklı ve sorunsuz ürünler ortaya konulur. Bilgilerin nasıl ve ne şekilde tüketicilere iletileceği önemli bir konudur.

Bilgiler net, sade ve tüketicinin kolay okuyabileceği bir şekilde tabela imalatında yer almalıdır. Bilgi ve istenilen mesajı iyi bir şekilde dengeleyip sunmak gerekir. Slogan, ana mesaj ve destekleyici mesajlar görseli tamamlayıcı bir şekilde çatı tabela da yerini almalıdır. İçerik görselden kopuk olmamalıdır. Tabela tasarımı sayfa sayısı ve sayfa boyutu, formatı, kullanım yerini belirlemek, tabela imalatının uzunluğuna karar vermek, katlama sayısına karar vermek, hangi sütunda neyin ne kadar yer alacağına karar vermek, metnin uzunluğuna karar vermek vs. tabela planlama için önemli unsurlardır.

Broşür türleri nelerdir?

Broşürler tek kırımlı, iki kırımlı, bülten broşür renkli ve renksiz olmak üzere sınıflara ayrılır. Broşür basımında kullanılan malzemeler tercihe göre farklılıklar gösterirler. Broşürler renkli kâğıda ya da hamur kâğıdına basılırlar. Kuşe kâğıtlara yapılan broşürler kâğıdın yapısından dolayı, daha etkileyici bir sonuç verir. Ayrıca renkli tasarlanmış broşürler dikkat çekici bir özelliğe kavuşur. Broşürün boyutlarını belirlemedeki en önemli etkin özellik, baskı giderleri ve dağıtım yollarıdır. Örneğin posta kutularına dağıtılacak bir broşürün A4 (21×29.7) ebadında olması gereksiz bir masraf ve amacına uygun olmayan kullanışsız bir broşür olacaktır. Föy: “Broşürün bir sayfasıdır. Mücellit işleri gerektirmeyen sadece kesim gerektiren teka yapraklı broşürlerdir. İnsert: Daha uzun süreli ( dayanma süresi haftalık, aylık vb. ) tüketilen, tirajı yüksek 4, 8, 16, 32, 64 sayfalı broşürlerdir. Örneğin marketlerin dağıttığı ürün broşürleri. Broşürler cilt şekline göre de çeşitlilik gösterebilirler. Bunlar tel dikişli veya katlamalı broşürler olarak karşımıza çıkar. 21×29.7 cm, broşürler sayfa sayısı değişir
14.8.×21 cm, broşürler sayfa sayısı değişir
10.×14 cm, broşürler sayfa sayısı değişir
10×21 cm Tek kırım 4 sayfa broşür
10×21 cm 2 kırım 6 sayfa broşür
16×16 cm broşürler
22×22 broşürler
33×35 cm broşürler
Broşürün asıl amacı tanıtım olsa da içerdikleri konular açısından broşürler birbirinden farklılık gösterirler. Broşür Tasarım yapılırken, kağıt ölçüleri düşünülmesi gerekir, standart kağıt ölçülerinin askatları düşünülerek, fire verdirmeden ekonomik olması müşteri ve broşürü tasarlayan ve basan sektörü de yakından ilgilendiren bir unsur olduğu gibi doğa duyarlığı açısından da önem taşımaktadır.
Standart kâğıt ölçüleri
Kuşe,1.Hamur, 2.Hamur, 3.hamur kâğıtlarda
a) 70×100 cm
b) 64×90 cm
c) 57×82 cm
Kartonlar içinde, standart ölçü 70×100 cm dir.
Bu ölçülerin askatlarıyla düşünerek tasarım yapmak yukarıda saydığımız özellikler için önem taşımaktadır.
s
Ürün tanıtım broşürleri: Hazır giyim, gıda teknoloji ürünleri, mutfak gereçleri, endüstriyel ürünler vb. ürünlerin tanıtımı için kullanılır.

Sağlıkla ilgili broşürler: Halk sağlığı kurumları, Yeşilay, Kızılay, gibi halkı sağlıkla ilgili bilinçlendirmeyi hedefleyen broşürlerdir.
Hizmet tanıtım broşürleri: Otel, çocuk yuvası, hastane, mimarlık vb. pek çok hizmeti kapsayan tanıtım broşürleri bu gruba girer.
Turizm broşürleri: Herhangi bir ülkeyi dünyaya tanıtmak için ve turistik yerlerin ilgisini çekmek için kullanılır.
Sanatsal broşürler: Resim, müzik, tiyatro, plastik sanatlar, edebiyat vb. birçok etkinlikleri festival, sergi ve bienallerin tanıtımını yapan broşürlerdir.
Politik broşürler: Bir düşüncenin ya da bir grubun faaliyetlerine taraftar toplayabilmek için kullanılan broşürlerdir.

ofset baskı kalıp hazırlama


ofset baskı kalıp hazırlama

Ofset Baskı

Günümüzde kullanılmakta olan baskı sistemlerinin yaklaşık %90’ını ofset baskı sistemleri oluşturmaktadır. Günümüz teknolojilerinin gerisinde kalan ama halen kullanılmakta olan, ülkemizde büyük çoğunluğu oluşturacak sayıda konvansiyonel ofset baskı makineleri bulunmaktadır. Manüel ofset baskı makinelerine geliştirdiğimiz sistem ile mürekkep ünitelerinin kontrolünü sağlayarak kaliteli, standartlara uygun ve hızlı bir baskı hedeflenmiştir. Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi baskı teknolojisinde de kullanılmaktadır. Baskı makinelerinde kalite; elde edilen baskının hatalardan arınmış olması ve orijinale en yakın renk ve ton değerlerinin elde edilmesidir. Ofset baskıda kaliteli baskı elde edebilmek için baskı mürekkebi beslemesinin uygun miktarda yapılması önem taşımaktadır. Mürekkep beslemesini yapan mürekkep ünitesinde, mürekkep debisi vanalar aracılığıyla ayarlanır. Mekanik baskı makinelerinde bu vanalar operatör tarafından göz kararı ile manüel olarak ayarlanmaktadır. Yeni teknoloji kullanılan ofset baskı makinelerinde ise bu vanalar elektrik motorları ile kontrol edilmektedir.

Mekanik ofset baskı makinelerinde yaptığımız literatür araştırmalarında mürekkep ünitesinin kontrolü ile renklerin orijinale uygunluğunu tek bir yapıda kontrol eden bir sistem geliştirilmemiştir. Uyguladığımız bu kontrol ünitesi ile sektörde çok büyük bir eksiğin giderilmesi, ofset baskıda mürekkep ve kağıt israfı ile zaman kaybının önlenmesi, baskı kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Günümüzde, yeni teknoloji kullanan ofset baskı makinelerinde elektronik mürekkep kontrol ünitesi kullanıldığı için mevcut literatürde, araştırma yapılan konuda önceden yapılmış her hangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu çalışmada, konvansiyonel ofset baskı makinelerine mürekkep akışını kontrol eden bilgisayar destekli bir kontrol sistemi adapte ederek baskıda elde edilen renk yoğunluğu değerlerinin orijinal görüntüdeki renk yoğunluğu değerlerine uygunluğunun sağlanması amaçlanmıştır.

Her zaman kaliteli baskı hizmeti ile sizlerleyiz lütfen bize ulaşın.

Ofset Baskı

Ofset baskı günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılan baskı sistemidir. Baskıda, basan yerler ile basmayan yerler arasındaki fark
yükseklik değil, yüzey özellikleri farklılığıdır.Ofset baskı sisteminde basılması istenen görüntü direk kalıptan baskı
altı malzemesine değil, önce blanket silindirine daha sonra baskı altı malzemesine aktarılır. Baskıda basan yerler ile basmayan yerler arasındaki yüzey özellikleri farklılığını sağlamanın en temel yolu iş olan yerlere mürekkep, iş olmayan yerlere su, nem transferi gerçekleştirmektir. Bu sayede aynı yüzeyde iş olan ve olmayan yerler ayrılmaktadır.
Artan çevresel etkiler, maliyet ve kalite beklentileri ile önceleri sadece petrol esaslı yağların kullanıldığı ofset baskı mürekkeplerinde şimdilerde pek çok farklı türde bitkilerden elde edilen yağlar da kullanılmaktadır.Ayrıca ultraviyole özellikli mürekkeplerin kullanımı da yaygınlaşmıştır.Ofset baskının temeli taş baskı (litografi) tekniğine dayanır. Ofset baskı litografi baskının geliştirilmiş halidir. Ofset baskıda kalıp olarak litografide kullanılan taş yerine, baskı silindirini çevreleyecek şekilde üretilen ince, esnek özellikteki metal levha kullanılmıştır ve görüntü kauçuğa ters olarak geçer. Çoğunlukla afiş, dergi, broşür, kitap, katalog gibi görsel ürünler ofset baskı tekniği ile basılır. Yüksek baskı hızı ve kalite ofset baskı tekniğinin yaygın olmasının en önemli sebeplerinin başında gelir.

Broşür nedir ?

Broşür bir ürünün tanıtılmasını sağlayan, işlevini anlatan, satışına destek veren bir basılı reklam aracıdır. Broşür en canlı, en somut ve en özel reklam materyalidir. Mesajı hedef kitleye iletmede çok etkin rol oynar. Hafiftir ve dağıtımı kolaydır.
Broşürler sadece pazarlama ve iletişimde değil aynı zamanda içerik, format ve tasarım olarak ta farklı özelliklere sahiptir.Broşürleri günlük hayatımızda tel lobileri, turizm acenteleri, kongre merkezleri, dinlenme
alanları, danışma noktaları, promosyon ve posta ile gönderim gibi pek çok alanda görmekteyiz. Broşürler farklı dağıtım kanallarıyla çok etkin bir iletişim aracıdır. Pek çok gıda, giyim veya spor malzemeleri firmaları ürünlerini, kampanyaları ve indirimleri broşürler ile müşterilerine bildirerek haberdar etmektedirler.Pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesine rağmen broşürler hala popülaritesini ve etkinliğini kaybetmemiştir.Çünkü broşürler, mesajı iletme ve tüketici üzerindeki etkileyiciliğini ispatlamışlardır.
Özellikle içinde insan resimleri olan broşürler farklı yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına sahip insanlar üzerinde
etkileşimde önemli rol oynarlar.Broşürler iletişim görevlerini yerine getirmek için görsel ve sözel mesajları içerisinde barındırmaktadır.Tasarım, üretim,dağıtım vs yüksek maliyette yatırımlara rağmen turizm ofislerinde broşürler tanıtımın en önemli aracıdır.Organizasyonlar ve ticaret için çok sayıda broşürler üretilmekte ve bu broşürler çok geniş kullanım alanına sahiptir.Daha önce yapılan bir çalışmada broşürlerin, ticari rehber kitaplardan sonra en sık kullanılan ikinci bilgi kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca turizm ve otomobil alanında yapılan araştırmalara göre insanların broşürlere diğer kaynaklara nazaran daha fazla güven duyduğu ortaya çıkmıştır.Genel anlamda, broşürler bütün büyük küçük üreticiler,hesap uzmanları, dişçiler, doğal ürün satanlar, sigorta şirketleri,seyahat acenteleri ve inşaat firmaları ve daha pek çok sayabileceğimiz alanda kullanılmaktadır.
Günümüzde internet teknolojileri çok gelişmiş olmasına rağmen ve hatta kimine göre sınırlı bilgiyi bünyesinde barındırmasına rağmen pek çok insan basılı materyallere ihtiyaç duymaktadır.Basılı materyallerin bilgiyi sınırlı içermesi değişkenlik göstermektedir ya da aşılabilir olarak düşünebiliriz.Günümüzde baskı sistemlerinin gelişmesi, özellikle dijital baskının gelişimi, baskı
hazırlık sürelerinin kısalması ve değişken veri baskısına olanak sağlaması ile çok kısa sürede yeni dinamik broşürler basılabilmektedir ya da bilgi güncellemesi yapılabilmektedir. Genel olarak broşürleri reklam broşürleri, kültürel broşürler, sosyal broşürler olarak sınıflandırabiliriz.

fason uv baskı

fason uv baskı

mini uv baskı makinesi

mini uv baskı makinesi

antalya uv baskı

antalya uv baskı

uv dijital baskı makinası

uv dijital baskı makinası