dijital baskı merkezi tanıtım

dijital baskı merkezi tanıtım

one vision nasıl sökülür


one vision nasıl sökülür

Pamuklu Kumaşa Dijital Baskı Nasıl Yapılır

Pamuklu Kumaşa Dijital Baskı Nasıl Yapılır

Dikişsiz Kumaşa Dijital Baskı Makinası

Dikişsiz Kumaşa Dijital Baskı Makinası

tabela dijital baskı örnekleri

Dijital baskı örnekleri ile sizde tabela baskı işleri yapabilirsiniz.
tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

tabela dijital baskı örnekleri

Broşür Uygulama Örnekleri

Broşür Uygulama Örnekleri

el broşürü hazırlama

el broşürü hazırlama

Tişörte Dijital Baskı Makinesi

Tişörte Dijital Baskı Makinesi

Reklam ve Broşür Tarihi

“Araştırmalara göre reklamın ilkel tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanıyor. Kasaba tellallarının esir satarken bağırarak alıcılara ulaşma çabaları, ilk reklam örnekleri olarak kabul edilirken, ilk yazılı ilanın da yaklaşık yine 3000’li yıllarda Mısır’da papirüs üzerine yazılan ve sahibinden kaçan bir kölenin geri dönmesini isteyen bir duyuru olduğu sanılıyor. Bugünkü anlamıyla reklamcılığın süreci, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle 15. yüzyılda başlamıştır. Çünkü bugünkü anlamıyla reklamcılık bir kitle iletişim çalışmasıdır. 1480’lere gelindiğinde William Coxton adlı matbaacı bastığı kitapları satmaya kalktığında iş dünyasında değişmeyen bir sorunla karşılaşır: Pazarlama sorunu. Bu sorunu çözmek için de bastığı kitapları daha geniş kitlelere duyurma gereksinimi duyar. El ilanları basar ve halkın yoğun olarak uğradığı bir yer seçer (kilise) ve onları dağıtır. William Coxton’un bu pazarlama sorununu ortadan kaldırma çabası, ilk basılı reklam örneği olarak kabul edilir. Üretim, üretilenin paylaşımı ve değişimi, yani bugünkü anlamıyla ticaret doğal olarak reklamcılığın da kaynağı olmuştur. Avrupa’da ticaretten ötürü kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde, insanlara belirli aralıklarla yayın sunarak, onları dünyadan haberdar etme ihtiyacı, 16. ve 17. yüzyıllarda zorunluluk halini almıştır. Bazı kaynaklar Hollanda’da, 1605’te, ticari amaçtan doğduğu varsayılan Niueve Tijdingen adlı yayının, ilk gazete olduğu üzerinde durmaktadırlar. 1612’de Paris’te, 1665’te Londra’da yayımlanmaya başlanan gazeteler de reklamcılığa katkıda bulunan ilk kitle iletişim araçları olmuştur. Belli periyotlarla basılan bu yayınlar, hayatlarına devam edebilmek için farklı gelir kaynakları bulmak zorunda kalmışlardır. Gazete sahiplerinin bu yükü kaldırmalarının güçleşmesi ile yayınlarda zamanla reklamlar hızla çoğalmaya başlamış ve zamanla da reklamlarla yaşar duruma gelmişlerdir. Reklamcılık mesleğinin bir gazete birimi dışına çıkıp, bir kurum haline dönüşmesi fikri ise ilk olarak 1630’da Gazette’in kurucusu olan Fransız Theophraste Renaudot’ya aittir. 17. yüzyıldan itibaren İngilizler bunu kendilerine uyarlayarak kullanmaya başlarlar. Avrupa’da bunlar olurken, ABD’de ise reklamcılığın ilk örnekleri eğlence yerleri ve otel çevrelerine yerleştirilen açık hava reklamlarıyla başlar. Avrupa’da olduğu gibi ABD’de de reklamcılığın doğuşu ve gelişiminde bir mecra olarak gazetenin ve ilan firmalarının rolleri büyüktür.

ABD’de ilk basılı reklam 1704’te yayın hayatına başlayan Boston Newsletter’daki emlak ilanıdır. 1800’ler hem Avrupa hem de Amerika’da reklamın hızla yükseldiği dönemdir. Gazete yanında birçok duyurunun el ilanı şeklinde basılıp dağıtılması, açık hava reklamcılığının gelişmesi, mektup ve kağıtlarda antet kullanımı ve benzeri çalışmalar da hız kazanmıştır

“Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’nın tanıtmaya yatkınlığı 1644’te doğu kıyılarına göç ederek yerleşen gruplara dayanmaktadır. İlk sistemli fon kurma ya da bağış toplama çabaları 1641 yılında, Harward Üniversitesinin İngiltere’ye gönderdiği misyoner ekiple başlamıştır.
Misyonerler, İngiltere’ye ulaştıklarında Harward hakkında bilgileri içeren bir tanıtım kitapçığına, hatta mektubuna gereksinim duyulduğunu anlamışlardır. Kitapçık olmadığıtaktirde yardım toplanamayacağını algılayan Harward yöneticileri, hemen harekete geçerek metinlerini Massachussets’de hazırladıkları ve baskısını Londra’da gerçekleştirdikleri bir kitapçığı yaşama geçirmişlerdir. Bu kitapçığa ‘İlk Meyveler’ adı verilmiştir. Söz konusu kitapçık halkla ilişkiler tarihinde ilk broşür sayılmaktadır. Bu nedenle, ilk tanıtım aracı da bu broşürdür.

Günümüzde ise, artık broşürler milyonlarca adet basılarak hedef kitlelere, gönderilmektedir. Hatta bu konuda halkla ilişkiler birimlerinin dışında özel ajanslar, şirketler ve işyerleri kurulmuştur. Broşürlerin hazırlanmasını ve dağıtımını da bu kuruluşlar üstlenmektedir ”
Broşür reklam konusu mal ve hizmetlere ilişkin etkileyici mesajları, resimli ve ayrıntılı biçimde iletmeye yaramaktadır. Reklamcılıkta oldukça verimli ve maliyeti diğer araçlarla kıyaslandığında, ucuz bir iletişim aracıdır. “Broşürün istenmesini sağlayacak reklâm;
a) Ana başlık: Broşürde, mal ya da hizmet anlatıldığı kadar, faydalı bilgi içerdiği de belli olmalı.
b) Yazarı: Konu tercihen tanınan ve uzman biri tarafından yazılmış olmalı.
c) Broşürü iyice tanıt: Oradaki bilginin işe yarar olduğuna, hemen pratik fayda sağlayacağına inandırılmalı, okur mutlaka broşürü almak istemeli.

Broşür Tasarım Programları

Broşür Tasarım Programları  “Masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımları temel olarak vektörel tabanlı ve piksel tabanlı olarak ikiye ayırabiliriz. Bazı kaynaklara göre daha iyi anlaşılması bakımından üç gruba da ayrılabilir. Bunlar: Sayfa düzenleme (Page Layout) programları, Vektörel (Draw) programlar ve Bitmap-piksel (görüntü işleme) programlardır(Mazlum, 2006: 61)”. “Tasarımcılar, geleneksel yöntemlerle yani kağıt, makas, rapido, pergel vb. malzemeler kullanarak oluşturdukları tasarımları artık masaüstü yayıncılık yazılımları ile daha kolay bir şekilde bilgisayar ortamında hazırlayabilmektedirler. 3.5.1. Vektörel Tabanlı Programlar “Vektör” olarak adlandırılan alan ve çizgilerin başı ve sonundaki noktaların koordinatları arasında oluşan hiperbol ve paraboller arasındaki yönü belirlemiş doğruların, yazılım ile çalışırken matematiksel bir formülü üretilir. “Yaptığımız çizimi büyüttüğümüzde ya da küçülttüğümüzde, bu formüle bir büyüklük katsayısı eklenerek çizim yeniden düzenlenir, bir başka deyişle yeniden çizilir. Çizim ve mizanpaj işlemleri için kullanılan programlardır. En basit çizimden en karmaşık tasarımlara kadar akla gelebilecek her şeyi geliştirmek amacı ile kullanılabilirler. Matbaacılıkta baskı öncesi işlemlerde kullanılan vektörel tabanlı programların en bilinenleri çizim programları olarak Adobe Illustrator, CorelDraw, ArtPro ve hatta FreeHand’i ayrıca sayfa mizanpaj programları olarak ta Adobe InDesign ve QuarkXPress’i sayabiliriz. Bir programın vektörel tabanlı olması demek, belgenin ayrı ayrı piksellerden değil grafik objelerden veya şekillerden oluşması anlamına gelir. Piksel tabanlı grafiklerinden farklı olarak bu tür grafikler kaliteyi azaltmadan her tür çıktı çözünürlüğüne uygun olarak boyutlandırılabilir. “Çizim programları, vektör diye adlandırılan matematiksel nicelikler tarafından belirlenen kıvrımları ve kesin çizgilerini, vektör grafiklerini tasarlar . “Vektörel çizim programları çoğu kişi tarafından sayfa düzenlemesi için kullanılmaktadır. Ancak bu programlarda metin düzenlemesi zayıf olduğu için özellikle tirelemede ve bloklamada sorunlar oluşabilmektedir.

“Bu programlar ile çok hassas çizim yapılabilir. Elemanlar sürüklenerek bir rehbere dayanıp kolaylıkla hizalanabilir, çizgisel elemanların köşe noktaları zorlanmadan üst üste getirilebilir . “Vektörel programlarda hazırlanan tüm grafikler noktalar tarafından tanımlanan çizgiler olan hatlardan oluşur. İster düz ister eğri olsun iki nokta arasındaki aralığa hat segmenti (path segment) adı verilir”. Vektör grafik üretmek için yapılan birçok program mevcuttur. Bunların arasında en çok bilinen ve kullanılanı Adobe Illustrator’ dür. Dosya uzantısı ‘ai’ dir.

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme yada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur .

Adobe Illustrator (AI), Adobe firmasının geliştirdiği vektörel çizim yazılımıdır. Yaygın olarak AI, EPS ve PDF dosya biçimleri ile çalışır. Adobe firmasının grafik yazılımları arasında bulunan Illustrator, ilk olarak 1986 yılında Macintosh bilgisayarlar üzerinde çalışabilecek bir vektörel çizim yazılımı olarak tasarlanmış ve 1987 yılında piyasaya sürülmüştür. Adobe firması 2003 senesinde yaptığı bir açıklama ile tüm grafik, masaüstü yayıncılık ve web yayıncılığı yazılımlarının tek bir paket haline getirileceğini duyurmuştur. Creative Suite adındaki bu paket ile birbirinden bağımsız olarak satışa sunulan Adobe yazılımları, o günden bu yana artık aynı paket altında ve eşzamanlı olarak piyasaya sürülmüştür. Kitap, dergi, gazete gibi tasarımlarda sayfa düzenlemesi yani mizanpajlarının yapılmasına olanak sağlayan programlara da sayfa düzenleme ada mizanpaj programları denir. Adobe InDesign günümüzde tasarımcılar, yazarlar, sanatçılar ve yayıncılar tarafından tercih edilen gelişmiş düzeye sahip olan favori sayfa mizanpaj programıdır.Çoklu sayfaya sahip bir broşür çalışması yapacaksak, InDesign programını kullanmamız bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Gelişmiş dizgisel kabiliyeti, yenilikçi görsel sayfa özellikleri, etkileşimli dokümanlar yaratmak için geniş otomasyon yeteneği olan çok güçlü bir mizanpaj programıdır. Oluşturduğunuz mizanpajlarınızda Photoshop ve Illustrator dosyalarını kolayca kullanabiliriz. Çalışmalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve düzenlersiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe InDesign’da çalışma alanımızı kendimiz düzenleyebiliriz. Hazır ayarlanmış çalışma alanlarından birini kullanabileceğiniz gibi kendi çalışma alanımızı oluşturup kaydedebilir ve daha sonra farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. “Bir tasarımcı için bir yazılım tercihinin temel nedenleri, hızlı olması, kullanıcı odaklı olması, ona zaman kazandırması, kolay kullanımı olması ve kaydetmeyi unuttuğu belgenin kapanması durumunda onu geri kurtarabilmesidir. Adobe InDesign’da bütün bu özellikler mevcuttur

Adobe Photoshop çalışma alanı, ekranın üzerindeki komut menüleri ve resminizi düzenlemek ve öğeler eklemek için çeşitli araç ve paletleri içerir. Vektörel bir programda sayfa açarken en ve boy belirlemek yeterlidir. Piksel tabanlı programlarda ek olarak Rezülasyon (çözünürlük) da girmek gerekir. Girilen en ve boy rakamlarının anlamı yoktur. Yatayda ve dikeyde kaç piksel olduğu önemlidir. 300 ppi (pixel per inç) rezülasyonlu bir belgede bir inç (=2.54 cm)’de 300 piksel vardır. Büyültme ve küçültmelerde piksel yoğunluğunun hesaplanması olarak bilinen “Interpolasyon”, iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın hesaplanması işlemidir. Resimden bir piksel atıldığı zaman her iki yanındaki piksellerin rengi, ona göre değişir. Image Size’dan doküman büyüklüğü değiştirildiğinde, döndürüldüğünde ve efekt verildiğinde interpolasyon devreye girer. Tablodaki zincir kaldırılıp, en-boy veya pikseli değiştirmek, diğerinin sabit kalmasını sağlar fakat resim zarar görür. Zincir varken en-boy değerleri rezülasyona bağlanmış olur. Değişimlerde orantılı olarak diğer öğe de değişecektir. Yüksek rezülasyonda sakınca yoktur. Fakat doküman büyür. Film çıkış süresi uzar.

Daha detaylı bilgili Google’de arayarak bulabilirsiniz.